informacka.sk Inštitúcie, úrady, strany (26791 záznamov)


Vyberte želanú podkategóriu
Ambasády a veľvyslanectvá Archívy
Charitatívne organizácie Chemické laboratóriá
Cirkevné organizácie a cirkevné potreby Colnice, colné služby, intrastat
Daňové organizácie Detské domovy
Exekútori Farnosti, kostoly
Finančné úrady a riaditeľstvá Gymnáziá
Hasiči Horská služba
Hrady, zámky Hvezdárne a planetáriá
Hygienické stanice Informačné kancelárie a služby
Inšpektoráty, inšpekcie a kontrolné úrady Inštitúcie EÚ v SR
Internáty a vysokoškolské jedálne Jazykové školy
Kancelárie poslancov, senátorov Katastrálne, stavebné a pozemkové úrady
Kláštory Knižnice
Komory, hospodárske, obchodné Komory, profesijné
Krematóriá Kultúrne strediská
Laboratóriá, špecializované zariadenia Letecké školy
Linky dôvery, krízové centrá, poradenstvo Mestská polícia
Meteorológia Ministerstvá
Múzeá Náboženské združenia, spolky
Nadácie Nemocnice, kliniky
Neziskové organizácie Obce a mestá
Ochrana priemyslového a duševného vlastníctva Ochrana životného prostredia
Ochrana zvierat Odbory, odborové zväzy
Ostatné úrady a inštitúcie Pamiatky
Pamiatky - ochrana Patenty, ochranné známky
Plynárenské spoločnosti, plynárne Podnikateľské zväzy, združenia
Polícia SR Polikliniky, zdravotnícke zariadenia
Politické strany a hnutia Poštové služby
Prezident, vláda a parlament Rozvojové agentúry
Školské jedálne Školstvo
Školy - vybavenie Školy materské špeciálne
Školy materské, jasle Školy zvláštne
Školy, špeciálne Školy, stredné
Školy, súkromné Školy, učilištia
Školy, vysoké Školy, základné
Skúšobníctvo, certifikácia Služby občanom
Športové školy Športové združenia, telovýchovné jednoty
Správa sociálneho zabezpečenia Štatistické úrady
Štatistika Súbory, umelecké
Súdy a štátne zastupiteľstvá Tlačové a spravodajské agentúry
Umelecké školy, základné Úrady krajské, okresné, mestské a obecné
Úrady práce Ústredné orgány štátnej správy
Veda a výskum Vedecké, výskumné a skúšobné ústavy
Vodné toky Vodohospodárske stavby
Vojsko Výstavy a veľtrhy
Výučba jazykov Vzdelávacie zariadenie a agentúry
Záchranná služba Zariadenia pre seniorov
Zastúpenie zahraničných firiem Zastupiteľské úrady
Záujmové združenia Zdravotné poistenie
Zdroje informácií o EU Živnostenské úradyStránka: 1 z 5359

Top Firma

Mesto Žilina

Nám. obetí komunizmu 1, Žilina
Zobraziť detail

"Klub Citadela - knižnica"

Osloboditeľov 535/33, Belá nad Cirochou
Zobraziť detail
Stránka: 1 z 5359